Omvang en nauwkeurigheid
Schatten van een percentage
Schatten van een gemiddelde

De omvang van de steekproef bepaalt hoe nauwkeurig de schattingen zijn die ermee kunnen worden gemaakt. Er geldt een simpele regel: hoe groter de steekproef, des te nauwkeuriger de schattingen. Met het recept hieronder kan worden bepaald hoe groot de omvang van de steekproef minimaal moet zijn om een gewenste nauwkeurigheid te verkrijgen.

Kies hieronder of een uitspraak moet worden gemaakt met een betrouwbaarheid van 95% of van 99%.

Er is dus altijd sprake van een afruil tussen betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Een uitspraak met een grote betrouwbaarheid leidt tot een breed interval, en dus tot een minder nauwkeurige schatting. Met ene iets minder grote betrouwbaarheid wordt een smaller interval en dus een nauwkeuriger schatter verkregen.

95% betrouwbaarheid
99% betrouwbaarheid

Vervolgens wordt vastgesteld voor welk type variabele een schatting moet worden gemaakt. Maak een keuze tussen het schatten van een gemiddelde en het schatten van een variabele:


Voor het schatten van een percentage moeten in de tabel hieronder enkele gegevens worden ingevuld. Alle velden moeten worden ingevuld!

De omvang van de populatie. Is die omvang niet bekend, vul dan een schatting in.
De maximaal toegestane afwijking (marge) tussen de schatting en de werkelijke waarde van het percentage.
Globale indicatie van de waarde van het percentage dat moet worden geschat. Valt er echt niets over te zeggen, vul dan 50 in.

Zijn alle gegevens ingevuld, klik dan op de knop Bereken hieronder.

De minimale omvang van de steekproef is:


Voor het schatten van het gemiddelde moeten in de tabel hieronder enkele gegevens worden ingevuld. Alle velden moeten worden ingevuld!

De omvang van de populatie. Is die omvang niet bekend, vul dan een schatting in.
De maximaal toegestane afwijking (marge) tussen de schatting en de werkelijke waarde van het gemiddelde.
Een globale indicatie van de waarde van de standaardafwijking S. Kies op basis van de beschikbare informatie een van de onderstaande mogelijkheden. Vul de bijbehorende waarde in.

Er is een globale indicatie (bijvoorbeeld uit ander onderzoek) van de waarde van S beschikbaar. Vul die waarde in.
De variabele is ongeveer normaal verdeeld over een interval van bekende lengte L. Vul die lengte in.
De variabele is ongeveer homogeen (gelijkmatig) verdeeld over een interval van bekende lengte L. Vul die lengte in.
De variabele is ongeveer exponentieel verdeeld (met veel kleine waarden en weinig grote waarden) over een interval van bekende lengte L. Vul die lengte in.
De variabele is verdeeld over een interval van bekende lengte L. Over de vorm van de verdeling is totaal niets bekend. Vul de lengte L in.

Zijn alle gegevens ingevuld, klik dan op de knop Bereken hieronder.

De minimale omvang van de steekproef is: